Category Archives: Blog

HÀ NỘI LOẠI BỎ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DÙNG NHIỀU NĂNG LƯỢNG

HÀ NỘI LOẠI BỎ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DÙNG NHIỀU NĂNG LƯỢNG
Để tiết kiệm và bảo vệ môi trường, Hà Nội sẽ quản lý chặt chẽ việc đầu tư phát triển vật liệu xây dựng, rà soát Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Kiểm tra đột xuất khí thải đối với xe máy sản xuất mới

Đo khí thải xe máy
Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (được ban hành tại Thông tư số 45 của Bộ GTVT, có hiệu lực từ 1/1/2015), việc kiểm tra chất lượng khí thải các xe sản xuất hàng loạt – thuộc kiểu loại đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng – được thực hiện đột xuất .