Công ty TNHH năng lượng mới EWA Việt Nam  được thành lập và đi vào hoạt động ngày 23/03/2015, chúng tôi cam kết với khách hàng những giá trị cốt lõi nhằm mang lại lợi ích thiết thực đến khách hàng. Với tiêu chí đó, chúng tôi đưa ra tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh tạo nên công ty như sau:

Tầm nhìn

Trở thành một công ty đứng đầu Việt Nam trong lĩnh vực năng lương hỗ trợ từ nước bằng chiến lược phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng hóa thạch, trong đó tập trung vào nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm ứng dụng mới tại thị trường Việt Nam Trên cơ sở xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh cốt lõi: quy trình nghiên cứu, sản xuất kinh doanh khép kín, hệ thống phân phối – bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng. Tiên phong đầu tư nghiên cứu, đổi mới công nghệ để mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho cổ đông, người lao động và xã hội.

Sứ mệnh

Tiết kiệm chi phí năng lượng cho khách hàng.

 

Giá trị cốt lõi Triết lý kinh doanh
Lương tâmTrung thực

Chất lượng

Trách nhiệm

Đổi mới

Sáng tạo

An toànChất lượng

Hiệu quả

Bắt đầu mới