Lộ trình kiểm định khí thải xe máy

Lộ trình kiểm định khí thải xe máy

Dự buy thảo của Bộ Giao thông quy định các xe gắn máy có niên hạn sử dụng từ 5 năm trở lên tại 5 thành phố lớn sẽ phải kiểm định khí thải theo định kỳ mới được phép lưu hành.