Tag Archives: muội than

Sự hình thành muội than trong buồng đốt xe máy

Muội than được làm sạch
Muội than là một sản phẩm phụ tự nhiên của quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, được thoát ra thông qua hệ thống ống xả của xe. Như vậy, sự hình thành của nó là bình thường đối với một lớp mỏng muội than để bao phủ bộ phận động cơ và các thành phần khí thải đã tiếp xúc với quá trình đốt cháy. Với sự ra đời của loại nhiên .