Tag Archives: Rebel

Rebel huyền thoại bắn ra cả mảng muội than sau vệ sinh buồng đốt

vệ sinh buồng đốt
Quá trình vệ sinh buồng đốt cho Rebel huyền thoại được thực hiện tại cửa hàng số 4A Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Thời gian vệ sinh là 40 phút lâu hơn các dòng xe khác do Rebel đã đi được 5 vạn dặm và đã reset bộ đếm 1 lần. Trong khi vệ sinh buồng đốt, chủ xe (một dân phượt chuyên nghiệp) và thợ máy đã rất ngạc nhiên khi thấy các mảng than từ trong ống .